Vi reparerer smykker, bunadsølv, draktsølv, tilpasser, omarbeider, nyarbeider, graverer, fatter, sisselerer, treing av perle/steinkjeder, takserer smykker til forsikringstakst, og annet gullsmedfagarbeid på eget verksted. Barnebestikk graveres på samme dag. Vi smelter om ditt gamle gull til nye forlovelse / gifteringer.